O serwisie

Czym jest Monitor Sądowy i Gospodarczy?

Okładka Monitora Sądowego i Gospodarczego

Monitor Sądowy i Gospodarczy to ogólnopolski dziennik urzędowy wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Każdy numer MSiG podzielony jest na dwie części. W pierwszej publikowane są ogłoszenia różnych podmiotów (spółek prawa handlowego, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, organów nadzoru) wymagane przez:

  • Kodeks spółek handlowych,
  • Kodeks postępowania cywilnego,
  • Prawo upadłościowe i naprawcze,
  • Prawo o postępowaniu układowym,
  • Prawo bankowe

oraz inne aktualnie obowiązujące akty prawne.

Druga część MSiG zawiera treść nowych wpisów do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Dla nowych podmiotów publikowane są kompletne "metryki" ze wszystkimi informacjami wymaganymi przy rejestracji (m.in. dane adresowe, skład organów nadzoru, struktura własnościowa, przedmiot działalności), a dla już istniejących - tylko te elementy, które uległy zmianie.

Szczegółowe informacje o Monitorze Sądowym i Gospodarczym dostępne są na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy

Serwis iMSiG.pl ułatwia wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dlaczego warto korzystać z naszej witryny? Poniżej opisujemy szczegółowo oferowane usługi.

Usługi podstawowe

Korzystanie z podstawowych usług serwisu iMSiG.pl jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji w serwisie.

Katalog numerów MSiG

Oferujemy użytkownikom dostęp do numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego począwszy od numeru z dnia 2 stycznia 2002 r. W dni robocze publikujemy na stronie głównej ogłoszenia i wpisy pochodzące z najnowszego numeru dziennika. Każdy użytkownik może przejrzeć bezpłatnie pełną treść pięciu ogłoszeń i wpisów do KRS dziennie.

Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego

Ze względu na ograniczoną objętość każdego numeru MSiG, wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego publikowane są w mało czytelnej postaci. Bez znajomości struktury rejestru przedsiębiorców i nazw poszczególnych pól trudno zinterpretować ich treść. Poniżej można obejrzeć przykładowe strony dziennika zawierające wpisy do KRS:

Przykładowa strona MSiG zawierająca wpisy do KRS Przykładowa strona MSiG zawierająca wpisy do KRS

W serwisie iMSiG.pl wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego pochodzące z Monitora Sądowego i Gospodarczego prezentowane są w przejrzystej formie na wzór wydawanych przez Sądy Rejonowe odpisów z KRS. Przykłady:

Przykładowy wpis do KRS w serwisie iMSiG.pl Przykładowy wpis do KRS w serwisie iMSiG.pl

Wyszukiwanie

Wszystkie ogłoszenia publikowane w MSiG są katalogowane w serwisie i można je przeglądać korzystając z indeksu numerów albo wyszukiwarki. Jak odnaleźć interesujące nas ogłoszenia i wpisy do KRS? W formularzu wyszukiwarki wystarczy podać numer KRS podmiotu albo imię i nazwisko poszukiwanej osoby (ewentualnie numer PESEL lub rok urodzenia, jeśli w Krajowym Rejestrze Sądowym występuje kilka osób nazywających się tak samo).

Wyniki wyszukiwania można zawęzić do wybranego przedziału czasowego, istnieje też możliwość przeszukiwania poszczególnych rozdziałów MSiG. Jeśli interesują nas tylko wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, możemy dodatkowo ograniczyć wyniki do wybranych działów KRS (np. zaznaczyć "Dział 6.", aby wyświetlić wpisy dotyczące likwidacji, upadłości lub przekształceń podmiotów).

Usługi dodatkowe

Poza podstawowymi usługami dostępnymi dla wszystkich internautów oferujemy także kilka usług dodatkowych, z których korzystanie możliwe jest po utworzeniu w serwisie konta i opłaceniu przelewem bankowym (za pośrednictwem systemu obsługi płatności PayU) abonamentu w kwocie:

  • 20,00 zł netto (24,60 zł brutto) za dostęp 30-dniowy;
  • 55,00 zł netto (67,65 zł brutto) za dostęp 90-dniowy;
  • 100,00 zł netto (123,00 zł brutto) za dostęp 180-dniowy;
  • 180,00 zł netto (221,40 zł brutto) za dostęp 360-dniowy;

W ramach abonamentu oferujemy nielimitowany dostęp do pełnej treści opublikowanych ogłoszeń i wpisów do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego, a także możliwość korzystania z opisanych poniżej usług.

Subskrypcje

Serwis iMSiG.pl umożliwia monitorowanie ogłoszeń i wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego publikowanych w nowych numerach MSiG. Dla każdego podmiotu zarejestrowanego w KRS i każdej występującej tam osoby tworzone są odrębne kanały informacyjne, które można subskrybować w dowolnym czytniku kanałów RSS/Atom. Powiadomienia o nowych ogłoszeniach i wpisach do KRS mogą być także wysyłane na nasz adres e-mail (podany przy rejestracji w serwisie).

Czym są kanały informacyjne? Serwisy internetowe często udostępniają specjalny plik zawierający listę ostatnio opublikowanych w nim artykułów. Takie pliki można otworzyć w programach zwanych "czytnikami kanałów" (ang. feed reader, news aggregator).

Niektóre serwisy udostępniają w kanałach całe artykuły, inne tylko same nagłówki. Na podstawie tytułów i nagłówków, tak jak w papierowej gazecie, można ocenić, czy dany artykuł będzie nas interesował. Jeśli tak, wystarczy kliknąć jego tytuł – pełna wersja pojawi się za chwilę w naszej przeglądarce internetowej. Taka metoda przeglądania zasobów sieci sprawdza się zwłaszcza wtedy, gdy regularnie odwiedzamy kilkanaście lub więcej witryn.

Popularne przeglądarki internetowe (np. Firefox, Internet Explorer, Opera) i programy pocztowe (np. Thunderbird, Evolution) mają wbudowane czytniki kanałów informacyjnych, a więc nie ma potrzeby instalowania dodatkowych programów, aby z nich korzystać. Być może jednak bardziej przypadnie nam do gustu odrębny czytnik (np. Cafe News, RSSOwl) albo internetowy agregator kanałów (np. Google Reader).

Dzięki subskrypcjom dowiemy się np. o zmianach w zarządzie, strukturze własnościowej czy profilu działalności wybranych spółek, a także o złożeniu przez nie rocznych sprawozdań finansowych w sądzie rejestrowym.

Aby utworzyć nową subskrypcję, należy kliknąć w panelu przycisk "Nowa subskrypcja", a następnie podać numer KRS podmiotu lub dane osoby, których ogłoszenia i wpisy chcemy śledzić. Podobnie jak w wyszukiwarce, tutaj również istnieje możliwość wyboru interesujących nas rozdziałów MSiG i działów KRS.

Jeśli chcemy otrzymywać powiadomienia o wybranych ogłoszeniach i wpisach do KRS na adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie, zaznaczamy opcję "Powiadomienia e-mailowe włączone". Lista odnośników do ogłoszeń i wpisów spełniających ustalone kryteria pojawi się w naszej skrzynce pocztowej zaraz po opublikowaniu nowego numeru MSiG w serwisie.

Po kliknięciu przycisku "Utwórz subskrypcję" możemy otworzyć nowy kanał informacyjny w posiadanym czytniku kanałów RSS/Atom. Poniżej program RSSOwl i przykładowe subskrypcje:

Przykładowa subskrypcja w czytniku RSS/Atom Przykładowa subskrypcja w czytniku RSS/Atom

Subskrypcje można tworzyć także w trakcie przeglądania zasobów serwisu lub wyszukiwania ogłoszeń. Na stronach z ogłoszeniami i wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również na stronach z wynikami wyszukiwania, przy podmiotach zarejestrowanych w KRS i występujących tam osobach pojawia się ikona Ikona RSS, której kliknięcie uruchamia edytor subskrypcji.

Lista wszystkich subskrypcji dostępna jest w panelu. Każdy kanał można w dowolnym momencie zmodyfikować lub usunąć.


Jeśli masz pytania dotyczące działania serwisu, skontaktuj się z nami!