Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu umożliwiającego pobieranie danych nowych firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

www.BazaFirmCEIDG.pl

Baza Firm CEIDG

Oferujemy możliwość filtrowania bazy przedsiębiorców z CEIDG według:

  • rodzaju wykonywanej działalności,
  • lokalizacji siedziby,
  • daty rozpoczęcia działalności,
  • statusu działalności.

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,03 zł za rekord zawierający adres e-mail,
  • 0,01 zł za rekord nie zawierający adresu e-mail.

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 8679.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI, WYDZIAŁ II CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 1623/01
[BM-8308/2002]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi, Wydziałem II Cywilnym, toczy się sprawa z wniosku Janiny Pyzy o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Warszawa Wawer przy ul. Święckiej 5, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 68/1, 68/2, 68/2 z obrębu 3-07-19, o łącznej powierzchni 885 m2, pochodzących z ksiąg wieczystych "Osada Gocławek hip. 238"-dz.238a-cz., "Osada Gocławek hip.238"-dz.238-cz., "Osada Gocławek hip.237".

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym bowiem razie mogą zostać pominięci w postanowieniu kończącym postępowanie.