Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 8679.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI, WYDZIAŁ II CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 1623/01
[BM-8308/2002]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi, Wydziałem II Cywilnym, toczy się sprawa z wniosku Janiny Pyzy o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Warszawa Wawer przy ul. Święckiej 5, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 68/1, 68/2, 68/2 z obrębu 3-07-19, o łącznej powierzchni 885 m2, pochodzących z ksiąg wieczystych "Osada Gocławek hip. 238"-dz.238a-cz., "Osada Gocławek hip.238"-dz.238-cz., "Osada Gocławek hip.237".

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym bowiem razie mogą zostać pominięci w postanowieniu kończącym postępowanie.