XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

h) Spółdzielnie

Pozycja 98659.
SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-09-25 r.
[LU.XI NS-REJ.KRS/3902/2/930]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2002.09.25 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółdzielnia
2.Numer REGON oraz numer NIP000486474
3.Nazwa spółdzielniSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBARTOWIE
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY - SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 332
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBARTOWSKI gmina LUBARTÓW miejscowość LUBARTÓW
2.Adresulica CICHA nr domu 6 kod pocztowy 21-100 poczta LUBARTÓW

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni1.ZMIANA - TEKST JEDNOLITY STATUTU UCHWALONY 18 MARCA 2002 R. 2.ZMIANY STATUTU UCHWALONE NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI W DNIU 16 WRZEŚNIA 2002 R. W ZAKRESIE NOWEGO BRZMIENIA PAR. 67 UST. 1, PAR. 69 UST. 1 STATUTU ORAZ SKREŚLENIA SŁOWA "A W SZCZEGÓLNOŚCI" W PAR. 90 ZDANIE PIERWSZE ORAZ W PAR. 92 ZDANIE DRUGIE STATUTU.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółdzielniOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA UMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoBORDZOŁ
2.ImionaWŁADYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.NazwiskoSIWEK
2.ImionaANDRZEJ SEWERYN Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.NazwiskoZIEŃCZUK
2.ImionaANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymGŁÓWNA KSIĘGOWA-CZŁONEK ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organy nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBANUCHA
2.ImionaADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWALCZYK
2.ImionaWIESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGÓRNY
2.ImionaLESZEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHUDOWOLSKI
2.ImionaADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFURTAK
2.ImionaTADEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAJ
2.ImionaZENON Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJEZIOR
2.ImionaSTANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

8

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOSIOR
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

9

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKWIATKOWSKI
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

10

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZEWCZYK
2.ImionaWALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

11

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZKUAT
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

12

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTCHÓRZ
2.ImionaZOFIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

13

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTELICKA BONECKA
2.ImionaANTONINA ANIELA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

14

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTWARDZISZ
2.ImionaTADEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

15

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWIERZBICKI
2.ImionaMARIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 BUDOWNICTWO

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWA

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności60 TRANSPORT LĄDOWY

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WŁASNEJ SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ ORAZ INTERNETU

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności65 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ, W TYM ŚRODKÓW TRANSPORTU

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności75 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM