Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

h) Spółdzielnie

Pozycja 71241.
SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-07-11 r.
[LU.XI NS-REJ.KRS/4441/3/382]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2003.07.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółdzielnia
2.Numer REGON oraz numer NIP000453575
3.Nazwa spółdzielniSPIN-SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY nr w rejestrze 71
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁMSKI gmina CHEŁM miejscowość CHEŁM
2.Adresulica OKSZOWSKA nr domu 52 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM

Rubryka 3. Oddziały

1

1.Nazwa oddziałuSPIN SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W CHEŁMIE FILIA W LUBLINIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
3.Adres oddziałuulica TURYSTYCZNA nr domu 5 kod pocztowy 20-207 poczta LUBLIN

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni21.05.1999 RTEKST JEDNOLITY

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółdzielniOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoBAJKOWSKI
2.ImionaLESZEK ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.NazwiskoRYMARCZYK
2.ImionaIRMINA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organy nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKLASURA
2.ImionaWALERIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKA
2.ImionaJÓZEFA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSUCHOCKA
2.ImionaMARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOPEĆ
2.ImionaBOGDAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚWIECA
2.ImionaTADEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUNACH
2.ImionaSŁAWOMIR PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaREKUTA
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

8

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFLIS
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

9

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOCHAŃSKA
2.ImionaKRYSTYNA BOŻENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności15 84 PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 21 PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności36 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA (ŚWIECE, ZNICZE)

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE