Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu umożliwiającego pobieranie danych nowych firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

www.BazaFirmCEIDG.pl

Baza Firm CEIDG

Oferujemy możliwość filtrowania bazy przedsiębiorców z CEIDG według:

 • rodzaju wykonywanej działalności,
 • lokalizacji siedziby,
 • daty rozpoczęcia działalności,
 • statusu działalności.

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

 • 0,03 zł za rekord zawierający adres e-mail,
 • 0,01 zł za rekord nie zawierający adresu e-mail.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

h) Spółdzielnie

Pozycja 71241.
SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-07-11 r.
[LU.XI NS-REJ.KRS/4441/3/382]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 30,75 zł brutto
(25,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31

Uwaga! Wybrany raport może zawierać nieaktualne informacje.

Po zamówieniu raportu dane zostaną zaktualizowane, a nowy raport zostanie wysłany na adres e-mail zamawiającego w terminie do 6 dni roboczych.

Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 1
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2003.07.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółdzielnia
2.Numer REGON oraz numer NIP000453575
3.Nazwa spółdzielniSPIN-SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY nr w rejestrze 71
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁMSKI gmina CHEŁM miejscowość CHEŁM
2.Adresulica OKSZOWSKA nr domu 52 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM

Rubryka 3. Oddziały

1

1.Nazwa oddziałuSPIN SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ W CHEŁMIE FILIA W LUBLINIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
3.Adres oddziałuulica TURYSTYCZNA nr domu 5 kod pocztowy 20-207 poczta LUBLIN

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółdzielni21.05.1999 RTEKST JEDNOLITY

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółdzielniOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoBAJKOWSKI
2.ImionaLESZEK ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.NazwiskoRYMARCZYK
2.ImionaIRMINA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organy nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKLASURA
2.ImionaWALERIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKA
2.ImionaJÓZEFA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSUCHOCKA
2.ImionaMARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOPEĆ
2.ImionaBOGDAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚWIECA
2.ImionaTADEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUNACH
2.ImionaSŁAWOMIR PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaREKUTA
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

8

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFLIS
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

9

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOCHAŃSKA
2.ImionaKRYSTYNA BOŻENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności15 84 PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 21 PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności36 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA (ŚWIECE, ZNICZE)

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE