XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 89765.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-01-29 r.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2805/3/964]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2003.08.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIP532378643

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaEVE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"EUROPARTS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 4. Umowa lub statut

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 26.06.2003 R., KN R. PALEJ W OPOLU, REP. A NR 6232/2003 - ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 19 UST. 2, PAR. 21 UMOWY SPÓŁKI; DODANO DO PAR. 15 USTĘP NR 4

Rubryka 7. Wspólnicy

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKLIMEK
2.ImionaRAFAŁ LEON Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNIEJ WYSOKOŚCI 110000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaEUROPARTS CZĘŚCI SAMOCHODOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON531371165
5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał zakładowy

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego135000,00 PLN

Podrubryka 1. Aporty

1

1.Określenie wartości udziałów objętych za aport85000,00 PLN

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPYTO
2.ImionaGRZEGORZ ROMUALD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE