XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 24349.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-18 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/458/3/226]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 30,75 zł brutto
(25,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia

Uwaga! Wybrany raport może zawierać nieaktualne informacje.

Po zamówieniu raportu dane zostaną zaktualizowane, a nowy raport zostanie wysłany na adres e-mail zamawiającego w terminie do 6 dni roboczych.

Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011, 2009
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 84
 • Zaległości płatnicze

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2003.02.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2.

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość OLKUSZ

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE

WYKREŚLIĆ

2.Adresulica PRZEMYSŁOWA nr domu 9 kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ

WPISAĆ

2.Adresulica KONARSKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 41-100 poczta GLIWICE

Rubryka 4. Umowa lub statut

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOT. Z DNIA 21.01.2003 R., NOT. STANISŁAW PIECZYRAK, K.N. W OLKUSZU, REP. A NR 385/2003 ZM.: §3.

Rubryka 7. Wspólnicy

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚLUSARCZYK
2.ImionaGRZEGORZ ZYGMUNT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚLUSARCZYK
2.ImionaZYGMUNT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Dział 2.

Rubryka 3. Dane prokurentów i rodzaj prokury

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoKOZERA
2.ImionaTOMASZ MAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokurySAMODZIELNA