XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 151897.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-10-14 r.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/21414/4/426]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2004.10.14 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuoddział zagranicznego przedsiębiorcy
3.Nazwa oddziałuA.I.C.V. SARL (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
4.Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego wraz z oznaczeniem formy prawnej w języku państwa jego siedzibyA.I.C.V. SARL
5.Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie organu prowadzącego rejestr i przechowującego aktaREJESTR HANDLOWY I SPÓŁEK PROWADZONY PRZEZ SĄD GOSPODRCZY W BOURGEN-BRESSE, NUMER 448-065-391, NUMER PORZĄDKOWY 2003 B 284
6.Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznegoPRAWO FRANCUSKIE
8.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
9.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresulica MICKIEWICZA nr domu 13/15 nr lokalu 9 kod pocztowy 01-517 poczta WARSZAWA
3.Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj FRANCJA nazwa i jednostka podziału administracyjnego DEPARTAMENT AIN miejscowość BELLEGARDE SUR VALSERINE ulica RUE PARMENTIER nr domu 20 kod pocztowy 01200 poczta BELLEGARDE SUR VALSERINE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z JEGO CŻŁONKÓW MOŻE WYKONAĆ CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU W INTERESIE SPÓŁKI I DYSPONUJE TAKIMI SAMYMI UPRAWNIENIAMI JAK GDYBY JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZARUCCHI
2.ImionaCLAUDE ELIE Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymZARZĄDZAJĄCY

Rubryka 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale

1

1.NazwiskoCHARAZIŃSKA
2.ImionaEWA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 63 B SPRZEDAŻ FRANSZYZY

2

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 14 A ZARZĄDZANIE SIECIĄ FRANSZYZOBIORCÓW

3

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 42 B SZKOLENIA