XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 169682.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-06 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15461/4/105]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2004.12.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Umowa lub statut

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutuUCHWAŁA Z DNIA 08.11.2003 R. - UCHWAŁA XXVI KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW LOP, ZAREJESTROWANY PRZEZ SĄD REJONOWY DLA MIASTA ST. WARSZAWY XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS W DNIU 29.06.2004 R.(NR KRS 0000113431) ZMIANA CAŁEGO STATUTU.

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPOŚRÓD: PREZESA, WICEPREZESÓW, SEKRETARZA I SKARBNIKA

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji podmiotuDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH W TYM MAJĄTKOWYCH LIGI WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA. DO PRZYJMOWANIA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH OSÓB - PREZESA I CZŁONKA PREZYDIUM