XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 91283.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-27 r.
[WA.XX NS-REJ.KRS/15338/5/851]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 270
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2005.07.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WPISAĆ

1

1.Firma oddziałuREMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDYNI
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA
3.Adres oddziałuulica CHWASZCZYŃSKA nr domu 50 miejscowość GDYNIA kod pocztowy 81-571 poczta GDYNIA

2

1.Firma oddziałuREMONDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LĘBORKU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORK gmina LĘBORK miejscowość LĘBORK
3.Adres oddziałuulica KOSSAKA nr domu 91/95 miejscowość LĘBORK kod pocztowy 84-300 poczta LĘBORK

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianka o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegookres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 27.06.2005

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidentaokres za jaki złożono opinię 01.01.2004 - 31.12.2004

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegookres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegookres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.2004

Dział 6.

Rubryka 4. Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki

WPISAĆ

1

1.Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia oraz informacje o uchwaleSPÓŁKA PRZEJMUJĄCA (REMONDIS SP. Z O.O.) NA PODTSAWIE ART. 492 § 1 PKT 1, ART. 515 § 1 I 516 § 1, § 5 I 6 K.S.H. PRZEJMUJE WŁASNĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWĄ REMONDIS LĘBORK SP. Z O.O.(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)ŁĄCZNIE PRZEZ PRZEJĘCIE. POŁĄCZENIE BĘDZIE DOKONANE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 CZERWCA 2005 R. REP. A 1664/2005.

Podrubryka 1. Dane podmiotów których majątek jest przejmowany

1

1.Nazwa lub firmaREMONDIS LĘBORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer w rejestrze0000125635 Ikona RSS
5.Numer REGON770905733