XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 163154.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-11-04 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/13847/5/134]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2005.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Umowa lub statut

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki24.10.2005 R., REP. A NR 4064/2005, NOTARIUSZ JACEK WRONA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SOPOCIE, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 746/1 SOPOT, ZMIENIONO PAR. 10 ORAZ PAR. 17 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY;

Rubryka 7. Wspólnicy

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaUMŻYŃSKI
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHOPPE
2.ImionaROBERT IRENEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 PLN

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

2.Sposób reprezentacji spółkiZARZĄD JEDNOOSOBOWY

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaUMŻYŃSKI
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 3. Dane prokurentów i rodzaj prokury

WPISAĆ

1

1.NazwiskoBOGUN
2.ImionaAGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryŁĄCZNA WESPÓŁ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU