Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 163404.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-11-18 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/15629/5/234]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2005.11.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka jawna
3.Firma, pod którą spółka działaJ.M. KOŻMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2.Adresulica GRAŻYNY nr domu 4 kod pocztowy 31-217 poczta KRAKÓW

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 07 LISTOPADA 2005 ROKU

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOŹMIŃSKA
2.ImionaJOANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOŹMIŃSKI
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiW STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY WSPÓLNICY DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOŹMIŃSKA
2.ImionaJOANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOŹMIŃSKI
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności65 21 Z LEASING FINANSOWY

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 10 Z HOTELE

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 30 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 40 Z REKLAMA

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ