Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu umożliwiającego pobieranie danych nowych firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

www.BazaFirmCEIDG.pl

Baza Firm CEIDG

Oferujemy możliwość filtrowania bazy przedsiębiorców z CEIDG według:

  • rodzaju wykonywanej działalności,
  • lokalizacji siedziby,
  • daty rozpoczęcia działalności,
  • statusu działalności.

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,03 zł za rekord zawierający adres e-mail,
  • 0,01 zł za rekord nie zawierający adresu e-mail.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 4493.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-10-14 r.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/26412/4/979]

W dniu 2004.12.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIP015859200

Rubryka 2.

WYKREŚLIĆ

2.Adresulica MICKIEWICZA nr domu 13/15 nr lokalu 9 kod pocztowy 01-517 poczta WARSZAWA

WPISAĆ

2.Adresulica GENERAŁA ZAJĄCZKA nr domu 15A kod pocztowy 01-510 poczta WARSZAWA