XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 4493.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-10-14 r.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/26412/4/979]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2004.12.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIP015859200

Rubryka 2.

WYKREŚLIĆ

2.Adresulica MICKIEWICZA nr domu 13/15 nr lokalu 9 kod pocztowy 01-517 poczta WARSZAWA

WPISAĆ

2.Adresulica GENERAŁA ZAJĄCZKA nr domu 15A kod pocztowy 01-510 poczta WARSZAWA