XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

j) Jednostki badawczo-rozwojowe

Pozycja 568.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-12-04 r.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/29412/5/195]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Zaległości płatnicze

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2005.12.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa oddziałuINSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ODDZIAŁ TERENOWY IM JANA I INRENY RUDNIKÓW W RABCE - ZDRÓJ
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina RABKA-ZDRÓJ miejscowość RABKA-ZDRÓJ

3.Adres oddziałuulica PROFESORA RUDNIKA nr domu 3 B miejscowość RABKA-ZDRÓJ kod pocztowy 03-700 poczta RABKA-ZDRÓJ

WPISAĆ

3.Adres oddziałuulica PROFESORA RUDNIKA nr domu 3B kod pocztowy 34-700 poczta RABKA-ZDRÓJ

Rubryka 4. Umowa lub statut

WPISAĆ

1

1.Informacja o nadaniu lub zatwierdzeniu statutu21.11.2005 R. ZMIANY PARAGRAFÓW: 1, 3, 4, 5, 8, , 9, 10, 11, 12, 14.