XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

j) Jednostki badawczo-rozwojowe

Pozycja 568.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-12-04 r.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/29412/5/195]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2005.12.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa oddziałuINSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ODDZIAŁ TERENOWY IM JANA I INRENY RUDNIKÓW W RABCE - ZDRÓJ
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina RABKA-ZDRÓJ miejscowość RABKA-ZDRÓJ

3.Adres oddziałuulica PROFESORA RUDNIKA nr domu 3 B miejscowość RABKA-ZDRÓJ kod pocztowy 03-700 poczta RABKA-ZDRÓJ

WPISAĆ

3.Adres oddziałuulica PROFESORA RUDNIKA nr domu 3B kod pocztowy 34-700 poczta RABKA-ZDRÓJ

Rubryka 4. Umowa lub statut

WPISAĆ

1

1.Informacja o nadaniu lub zatwierdzeniu statutu21.11.2005 R. ZMIANY PARAGRAFÓW: 1, 3, 4, 5, 8, , 9, 10, 11, 12, 14.