XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 79239.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-05 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/14320/6/254]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2006.06.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPREZYDIUM KRAJOWEGO KOMITETU

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoGURA
2.ImionaSTANISŁAW ROMAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPRZEWODNICZĄCY

2

1.NazwiskoSMĘTKOWSKI
2.ImionaTADEUSZ WALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ

3

Dla pozycji:

1.NazwiskoSPODOBALSKI
2.ImionaJERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

WYKREŚLIĆ

4

1.NazwiskoKARPIŃSKI
2.ImionaZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK PREZYDIUM

5

1.NazwiskoSMOK
2.ImionaJAN ADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK PREZYDIUM

6

1.NazwiskoŻMUDZKI
2.ImionaMACIEJ KAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPRZEWODNICZĄCY

7

Dla pozycji:

1.NazwiskoSMUTEK
2.ImionaJANUSZ JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK PREZYDIUM

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ

WYKREŚLIĆ

8

Dla pozycji:

1.NazwiskoPUDLIK
2.ImionaZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK PREZYDIUM

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymPRZEWODNICZĄCY

9

1.NazwiskoHERODECKI
2.ImionaZDZISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

10

1.NazwiskoSAGANOWSKI
2.ImionaKRZYSZTOF LECHOSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

11

1.NazwiskoPRZYGODA
2.ImionaTERESA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPRZEWODNICZĄCA

12

1.NazwiskoSOJAT
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK

13

1.NazwiskoGAJDULEWICZ
2.ImionaSTANISŁAWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiCENTRALNA KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaVITALI
2.ImionaTOMIR WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRZYGODA
2.ImionaTERESA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZIELIŃSKI
2.ImionaZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSUWAŁA
2.ImionaKAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOPALA
2.ImionaANDRZEJ ANTONI Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDERZA
2.ImionaALICJA BOŻENNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMIRUCKA
2.ImionaANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

8

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSADLIK
2.ImionaZYGMUNT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

9

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚLEDZIŃSKA
2.ImionaBOGUSŁAWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)