XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 58741.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-18 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4500/7/810]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2007.05.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

1.Firma oddziału"SKLEP SPOŻYWCZY SAM-34 MAREK THEUS" SPÓŁKA JAWNA
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
3.Adres oddziałumiejscowość GDAŃSK ulica BITWY OLIWSKIEJ nr domu 21 kod pocztowy 80-339 poczta GDAŃSK kraj POLSKA