XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 6161.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-01-08 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39328/6/831]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2007.01.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka komandytowa-akcyjna
3.Firma, pod którą spółka działaCAPITAL PART 10 - CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
4.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
5.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica STANISŁAWA ŻARYNA nr domu 5 nr lokalu 73 kod pocztowy 02-592 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki19 GRUDNIA 2006 ROKU, NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK,00-131 WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26 B, NR REP. A NR 13768/2006

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE FORMY PRAWNEJ CAPITAL PART 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ CAPITAL PART 10 - CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, NA ZASADACH OPISANYCH W ART. 551 I NASTĘPNYCH K.S.H. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW CAPITAL PART 10 SP.Z O.O. W DNIU 19 GRUDNIA 2006 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOT. P. CUPRIAKA, NR REP. A 13762/2006

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaCAPITAL PART 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS
3.Numer w rejestrze0000239405 Ikona RSS
5.Numer REGON140249053

Rubryka 7. Dane komplementariuszy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON140225302
4.Numer KRS0000242760 Ikona RSS

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego322173,00 ZŁ
2.Liczba akcji wszystkich emisji322173
3.Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ
4.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego322173,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

1

1.Nazwa serii akcjiA 1
2.Liczba akcji w danej serii36187
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

2

1.Nazwa serii akcjiA 2
2.Liczba akcji w danej serii285986
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ CD LOCUM SPÓŁKA Z O.O., REPREZENTOWANY PRZEZ JEDNOOSOBOWY ZARZĄD, W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU STANISŁAWA KULIGA

Podrubryka 1. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON140225302
4.Numer KRS0000242760 Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 40 Z REKLAMA