XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 90436.
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-07-22 r.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/4976/7/867]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2007.06.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 811682954

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 811682954 NIP 8522201457

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość SZCZECIN ulica MONIUSZKI nr domu 1 kod pocztowy 71-430 poczta SZCZECIN kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość SZCZECIN ulica WIERZBOWA nr domu 37 kod pocztowy 70-025 poczta SZCZECIN kraj POLSKA

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

1.Firma oddziałuPRO FUTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość MICHAŁOWICE
3.Adres oddziałumiejscowość MICHAŁOWICE ulica PARKOWA nr domu 16 kod pocztowy 05-816 poczta MICHAŁOWICE kraj POLSKA

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRIEDITIS
2.ImionaMARIAN PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARTCZAK PRIEDITIS
2.ImionaMIRELLA EWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoPRIEDITIS
2.ImionaMACIEJ PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

WPISAĆ

2

1.NazwiskoBARTCZAK PRIEDITIS
2.ImionaMIRELLA EWA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA