Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu umożliwiającego pobieranie danych nowych firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

www.BazaFirmCEIDG.pl

Baza Firm CEIDG

Oferujemy możliwość filtrowania bazy przedsiębiorców z CEIDG według:

  • rodzaju wykonywanej działalności,
  • lokalizacji siedziby,
  • daty rozpoczęcia działalności,
  • statusu działalności.

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,03 zł za rekord zawierający adres e-mail,
  • 0,01 zł za rekord nie zawierający adresu e-mail.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 149076.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-02-16 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15113/7/8]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2007.09.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 020471712 NIP 9131577035

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki01.08.2007 R., NOTARIUSZ KAMILA KOMARZAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY AGATY ROMANOWICZ I KAMILI KOMARZAŃSKIEJ SPÓŁCE CYWILNEJ WE WROCŁAWIU, PLAC SOLNY 18/19, REPERTORIUM A NR 17804/2007, ZMIANA DOTYCZY § 6 UST. 1 I 3.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCURCIO
2.ImionaPINO Ikona RSS

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁACHOTKIEWICZ
2.ImionaAGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika120 (STO DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego550000,00 ZŁ