XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 169718.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-07 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/10574/7/384]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 30,75 zł brutto
(25,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2008-01-01 - 2008-12-31
  2005-01-01 - 2005-12-31
  2004-01-01 - 2004-12-31

Uwaga! Wybrany raport może zawierać nieaktualne informacje.

Po zamówieniu raportu dane zostaną zaktualizowane, a nowy raport zostanie wysłany na adres e-mail zamawiającego w terminie do 6 dni roboczych.

Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 28
 • Zaległości płatnicze

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2007.10.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WPISAĆ

1

1.Nazwa oddziałuBANK SPÓŁDZIELCZY W DZIAŁDOWIE Z SIEDZIBĄ W LIDZBARKU ODDZIAŁ W DZIAŁDOWIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat DZIAŁDOWSKI gmina DZIAŁDOWO miejscowość DZIAŁDOWO
3.Adres oddziałumiejscowość DZIAŁDOWO ulica MICKIEWICZA nr domu 1 kod pocztowy 13-200 poczta DZIAŁDOWO kraj POLSKA

2

1.Nazwa oddziałuBANK SPÓŁDZIELCZY W DZIAŁDOWIE Z SIEDZIBĄ W LIDZBARKU ODDZIAŁ W RYBNIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat DZIAŁDOWSKI gmina RYBNO miejscowość RYBNO
3.Adres oddziałumiejscowość RYBNO ulica WYZWOLENIA nr domu 38 kod pocztowy 13-220 poczta RYBNO kraj POLSKA

3

1.Nazwa oddziałuBANK SPÓŁDZIELCZY W DZIAŁDOWIE Z SIEDZIBĄ W LIDZBARKU ODDZIAŁ W LUBOWIDZU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻUROMIŃSKI gmina LUBOWIDZ miejscowość LUBOWIDZ
3.Adres oddziałumiejscowość LUBOWIDZ ulica POŚWIĘTNA nr domu 14 kod pocztowy 09-304 poczta LUBOWIDZ kraj POLSKA

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLIBERADZKI
2.ImionaJERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHAŁUBOWICZ
2.ImionaBARBARA ALEKSANDRA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 4. Przedstawiciele

WPISAĆ

1

1.NazwiskoSIKORA
2.ImionaGABRIELA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.

2

1.NazwiskoLORKOWSKA
2.ImionaANNA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.

3

1.NazwiskoWALASEK
2.ImionaBOŻENNA DANUTA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.

4

1.NazwiskoGAWENDA
2.ImionaJAROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.

5

1.NazwiskoTYLMAN
2.ImionaJADWIGA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.

6

1.NazwiskoWIŚNIEWSKA
2.ImionaBOGUMIŁA TERESA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.

7

1.NazwiskoWIŚNIEWSKA
2.ImionaBERNADETA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.

8

1.NazwiskoFILIP
2.ImionaMAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU: UMÓW KREDYTOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW KREDYTOWYCH, UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, ANEKSÓW DO UMÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH, UMÓW O USTANOWIENIE BANKOWYCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH, UMÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, DOKONYWANIE WPISÓW DO HIPOTEKI, ZWALNIANIE SPOD HIPOTEKI.

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółdzielni lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.