Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 18967.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-02-14 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1391/7/685]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2007.02.14 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka jawna
3.Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "E & D GÓRALCZYK" EWA RACZKOWSKA-GÓRALCZYK, DARIUSZ GÓRALCZYK SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GŁOGOWSKI gmina GŁOGÓW miejscowość SZCZYGLICE
2.Adresmiejscowość SZCZYGLICE nr domu 28 kod pocztowy 67-200 poczta GŁOGÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki22.01.2007 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "E & D GÓRALCZYK" EWA RACZKOWSKA-GÓRALCZYK, DARIUSZ GÓRALCZYK W SPÓŁKĘ JAWNĄ - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "E & D GÓRALCZYK" EWA RACZKOWSKA-GÓRALCZYK, DARIUSZ GÓRALCZYK SPÓŁKA JAWNA W TRYBIE WYRAŻENIA WOLI PRZEZ WSPÓLNIKÓW. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 22.01.2007 R. EWA RACZKOWSKA-GÓRALCZYK WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁOGOWIE DNIA 20.12.2004 R., POD NR 12153/2001; DARIUSZ GÓRALCZYK WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁOGOWIE DNIA 20.12.2004 R., POD NR 12152/2001.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRACZKOWSKA GÓRALCZYK
2.ImionaEWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGÓRALCZYK
2.ImionaDARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRACZKOWSKA GÓRALCZYK
2.ImionaEWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGÓRALCZYK
2.ImionaDARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI