I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 5343.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-09 r.
[BM-4892/2007]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich EXDROB S.A., zwołuje na dzień 26 maja 2007 r., na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!