Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu umożliwiającego pobieranie danych nowych firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

www.BazaFirmCEIDG.pl

Baza Firm CEIDG

Oferujemy możliwość filtrowania bazy przedsiębiorców z CEIDG według:

  • rodzaju wykonywanej działalności,
  • lokalizacji siedziby,
  • daty rozpoczęcia działalności,
  • statusu działalności.

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,03 zł za rekord zawierający adres e-mail,
  • 0,01 zł za rekord nie zawierający adresu e-mail.

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora

Pozycja 13167.
SĄD REJONOWY W OPOLU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 335/08
[BM-12706/2008]

W Sądzie Rejonowym w Opolu, I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie z udziałem nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Stanisława Bernhard Bielecki, adres do doręczeń: Siedliska, ul. Kasztanowa 19, 49-120 Dąbrowa Niemodlińska, dla którego ustanowiono kuratora procesowego w osobie Marty Jędruszek, pracownicy tutejszego Sądu, z wniosku Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Opolu o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego, sygn. akt I Ns 335/08. Wniosek oraz inna pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony lub osoby uprawionej do jej zastępowania.