V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora

Pozycja 13167.
SĄD REJONOWY W OPOLU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 335/08
[BM-12706/2008]

W Sądzie Rejonowym w Opolu, I Wydziale Cywilnym, toczy się postępowanie z udziałem nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Stanisława Bernhard Bielecki, adres do doręczeń: Siedliska, ul. Kasztanowa 19, 49-120 Dąbrowa Niemodlińska, dla którego ustanowiono kuratora procesowego w osobie Marty Jędruszek, pracownicy tutejszego Sądu, z wniosku Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Opolu o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego, sygn. akt I Ns 335/08. Wniosek oraz inna pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony lub osoby uprawionej do jej zastępowania.