XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 124479.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-21 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18859/9/624]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011, 2002
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 56
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2009.07.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuPROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SZCZECINIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN

3.Adres oddziałumiejscowość SZCZECIN ulica 3 MAJA nr domu 30 kod pocztowy 70-215 poczta SZCZECIN kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość SZCZECIN ulica NIEDZIAŁKOWSKIEGO nr domu 47 kod pocztowy 71-403 poczta SZCZECIN kraj POLSKA

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuPROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SOCHACZEWIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW

3.Adres oddziałumiejscowość SOCHACZEW ulica ŻEROMSKIEGO nr domu 8 nr lokalu 10 kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość SOCHACZEW ulica AL.600-LECIA nr domu 45 kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA

WYKREŚLIĆ

3

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuPROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LUBLINIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN

3.Adres oddziałumiejscowość LUBLIN ulica TOMASZA ZANA nr domu 39 kod pocztowy 20-601 poczta LUBLIN kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość LUBLIN ulica WITOSA nr domu 18 kod pocztowy 20-315 poczta LUBLIN kraj POLSKA

WYKREŚLIĆ

4

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuPROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SŁUPSKU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SŁUPSK gmina M. SŁUPSK miejscowość SŁUPSK

3.Adres oddziałumiejscowość SŁUPSK ulica GARNCARSKA nr domu 21 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość SŁUPSK ulica STARZYŃSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2008-31.12.2008

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2008-31.12.2008

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2008-31.12.2008