Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 124479.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-21 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18859/9/624]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2009.07.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuPROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SZCZECINIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN

3.Adres oddziałumiejscowość SZCZECIN ulica 3 MAJA nr domu 30 kod pocztowy 70-215 poczta SZCZECIN kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość SZCZECIN ulica NIEDZIAŁKOWSKIEGO nr domu 47 kod pocztowy 71-403 poczta SZCZECIN kraj POLSKA

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuPROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SOCHACZEWIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina SOCHACZEW miejscowość SOCHACZEW

3.Adres oddziałumiejscowość SOCHACZEW ulica ŻEROMSKIEGO nr domu 8 nr lokalu 10 kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość SOCHACZEW ulica AL.600-LECIA nr domu 45 kod pocztowy 96-500 poczta SOCHACZEW kraj POLSKA

WYKREŚLIĆ

3

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuPROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LUBLINIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN

3.Adres oddziałumiejscowość LUBLIN ulica TOMASZA ZANA nr domu 39 kod pocztowy 20-601 poczta LUBLIN kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość LUBLIN ulica WITOSA nr domu 18 kod pocztowy 20-315 poczta LUBLIN kraj POLSKA

WYKREŚLIĆ

4

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuPROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W SŁUPSKU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SŁUPSK gmina M. SŁUPSK miejscowość SŁUPSK

3.Adres oddziałumiejscowość SŁUPSK ulica GARNCARSKA nr domu 21 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość SŁUPSK ulica STARZYŃSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2008-31.12.2008

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2008-31.12.2008

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2008-31.12.2008