XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 140988.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-17 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3808/9/256]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2009.08.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuSYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GLIWICACH
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE

3.Adres oddziałumiejscowość GLIWICE ulica TOSZECKA nr domu 102 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość GLIWICE ulica LEONARDA DA VINCI nr domu 12 kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE kraj POLSKA