XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 139631.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-21 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22033/10/323]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2010.07.29 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

1.Firma oddziału"RUCH" S.A. W WARSZAWIE ŚWIĘTOKRZYSKI REGION SPRZEDAŻY Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

WPISAĆ

1.Firma oddziału"RUCH" S.A. W WARSZAWIE ŚWIĘTOKRZYSKI REGION SPRZEDAŻY Z SIEDZIBĄ W MASŁOWIE PIERWSZYM

WYKREŚLIĆ

2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE

WPISAĆ

2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina MASŁÓW miejscowość MASŁÓW PIERWSZY

WYKREŚLIĆ

3.Adres oddziałumiejscowość KIELCE ulica IGNACEGO PADEREWSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 25-017 poczta KIELCE kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość MASŁÓW PIERWSZY ulica MODRZEWIOWA nr domu 48 kod pocztowy 26-001 poczta MASŁÓW PIERWSZY kraj POLSKA

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoCZAJEWSKI
2.ImionaDOMINIK MACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

2

1.NazwiskoKSIĄŻCZYK
2.ImionaPRZEMYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA