XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 139631.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-21 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22033/10/323]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2012-01-01 - 2012-06-30
  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 2034
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2010.07.29 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

1.Firma oddziału"RUCH" S.A. W WARSZAWIE ŚWIĘTOKRZYSKI REGION SPRZEDAŻY Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

WPISAĆ

1.Firma oddziału"RUCH" S.A. W WARSZAWIE ŚWIĘTOKRZYSKI REGION SPRZEDAŻY Z SIEDZIBĄ W MASŁOWIE PIERWSZYM

WYKREŚLIĆ

2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE

WPISAĆ

2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina MASŁÓW miejscowość MASŁÓW PIERWSZY

WYKREŚLIĆ

3.Adres oddziałumiejscowość KIELCE ulica IGNACEGO PADEREWSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 25-017 poczta KIELCE kraj POLSKA

WPISAĆ

3.Adres oddziałumiejscowość MASŁÓW PIERWSZY ulica MODRZEWIOWA nr domu 48 kod pocztowy 26-001 poczta MASŁÓW PIERWSZY kraj POLSKA

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoCZAJEWSKI
2.ImionaDOMINIK MACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

2

1.NazwiskoKSIĄŻCZYK
2.ImionaPRZEMYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA