Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Gminne związki rolników, kółek i organizacji rolniczych

Pozycja 11612.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-29 r.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/13878/9/510]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2010.01.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Nazwa podmiotuWOJEWÓDZKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W OPOLU

WPISAĆ

3.Nazwa podmiotuOPOLSKI ZWIĄZEK ROLNIKÓW I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH W OPOLU

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu27.11.2009 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU ROLNIKÓW I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH W OPOLU

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PODPISUJĄ POD PIECZĘCIĄ WZRKIOR JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB OSOBA POSIADAJĄCA PEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE ZWIĄZEK ORAZ PODEJMUJE DECYZJE WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZASTRZEŻONYCH DO WŁAŚCIWOŚCI ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA ZWIĄZKU ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU ZWIĄZKU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 10 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 40 Z REKLAMA

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności92 31 D DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW PIEŚNI I TAŃCA

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności92 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY

WPISAĆ

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 13 Z WYDAWANIE GAZET

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności91 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności94 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 3. Cel działania organizacji

WYKREŚLIĆ

1.Cel działania organizacjiREPREZENTOWANIE INTERESÓW ROLNIKÓW I ICH RODZIN W ZAKRESIE WYKONYWANEJ PRACY I UZYSKIWANYCH DOCHODÓW, POPRAWA POZIOMU ŻYCIA LUDNOŚCI ROLNICZEJ I MIESZKAŃCÓW WSI, POMOC ZRZESZONYM W NIM ORGANIZACJĄ CZŁONKOWSKIM W REALIZACJI ICH ZADAŃ STATUTOWYCH.

WPISAĆ

1.Cel działania organizacjiKSZTAŁTOWANIE I UDZIAŁ W REALIZACJI POLITYKI ROLNEJ I SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO, W ZAKRESIE ROZWOJU I OCHRONY WŁASNOŚCI INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH, GOSPODARKI ZIEMIĄ, OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH, GOSPODARKI WODNEJ, NASIENNICTWA I HODOWLI ZWIERZĄT, INFRASTRUKTURY ROLNICZEJ I SPOŁECZNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH. POMOC ORGANIZACJOM SPOŁECZNYM, ZAWODOWYM I ROLNICZYM, ZRZESZONYM W ZWIĄZKU W ZAKRESIE ICH ZADAŃ STATUTOWYCH ORAZ ABSORPCJI ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH, WZROST ICH PRODUKTYWNOŚCI I OPŁACALNOŚCI. POPRAWA MATERIALNEGO POZIOMU ŻYCIA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH, CZŁONKÓW KÓŁEK ROLNICZYCH, KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH ORAZ CZŁONKÓW INNYCH ORGANIZACJI ZRZESZONYCH W ZWIĄZKU, A TAKŻE OGÓŁU MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH.