XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 161618.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-05-06 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/14953/10/9]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2010.08.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość GDAŃSK ulica ELEWÓW nr domu 2 nr lokalu 6 kod pocztowy 80-298 poczta GDAŃSK kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość GDAŃSK ulica KĘTRZYŃSKIEGO nr domu 24 nr lokalu 1A kod pocztowy 80-376 poczta GDAŃSK kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 11.08.2010 R. REP. A NR 4024/2010, NOTARIUSZ EDYTA ANNA PIETREWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA PARTNERSKA W SOPOCIE PRZY AL.NIEPODLEGŁOŚCI 746/1, ZMIENIONO § 14 I § 15.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRUDZIKS
2.ImionaMICHAŁ PRZEMYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKARPIŃSKI
2.ImionaMELCHIOR MARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRUDZIKS
2.ImionaBARBARA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE