XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 11902.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-03-24 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38818/9/953]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2010.01.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"FIDIS LEASING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"FGA LEASING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W WARSZAWIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W WARSZAWIE

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W WARSZAWIE

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W POZNANIU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W POZNANIU

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W POZNANIU

WYKREŚLIĆ

3

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W KRAKOWIE

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W KRAKOWIE

WYKREŚLIĆ

4

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II ODDZIAŁ W POZNANIU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II ODDZIAŁ W POZNANIU

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II ODDZIAŁ W POZNANIU

WYKREŚLIĆ

5

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W BARANOWIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISK MAZOWIECKI gmina BARANÓW miejscowość BARANÓW

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W BARANOWIE

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W BARANOWIE

WYKREŚLIĆ

6

Dla pozycji:

1.Firma oddziału"FIDIS LEASING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W JĘDRZEJOWIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat JĘDRZEJOWSKI gmina JĘDRZEJÓW miejscowość JĘDRZEJÓW

1.Firma oddziału"FIDIS LEASING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W JĘDRZEJOWIE

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W JĘDRZEJOWIE

WYKREŚLIĆ

7

Dla pozycji:

1.Firma oddziału"FIDIS LEASING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK

1.Firma oddziału"FIDIS LEASING POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

WYKREŚLIĆ

8

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W GDAŃSKU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W GDAŃSKU

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W GDAŃSKU

WYKREŚLIĆ

9

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W SZCZECINIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W SZCZECINIE

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W SZCZECINIE

WYKREŚLIĆ

10

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY

WYKREŚLIĆ

11

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W OLSZTYNIE

WYKREŚLIĆ

12

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W EŁKU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat EŁCKI gmina EŁK miejscowość EŁK

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W EŁKU

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W EŁKU

WYKREŚLIĆ

13

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W ŻORACH
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W ŻORACH

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W ŻORACH

WYKREŚLIĆ

14

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

WYKREŚLIĆ

15

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W KIELCACH
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W KIELCACH

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W KIELCACH

WYKREŚLIĆ

16

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II ODDZIAŁ W KRAKOWIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW

1.Firma oddziałuFIDIS LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II ODDZIAŁ W KRAKOWIE

WPISAĆ

1.Firma oddziałuFGA LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17.12.2009 R - ALEKSANDRA ZAPART - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A - 8596/2009 - ZMIENIONO § § 1, 2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności65 21 Z LEASING FINANSOWY

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności65 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności65 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności50 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności50 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności67 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI

WPISAĆ

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 91 Z LEASING FINANSOWY

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT

55

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

56

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

57

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

58

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

59

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

60

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

61

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

62

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

63

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

64

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

65

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

66

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

67

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

68

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

69

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

70

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

71

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO

72

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO

73

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

74

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

75

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA