I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 12335.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-12-20 r.
[BMSiG-12163/2010]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, działając na podstawie art. 535 § 3 k.s.h., niniejszym ogłasza PLAN PODZIAŁU"ELPOLOGISTYKA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-DZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZAWADZIEz dnia 28 września 2010 r. Działając na podstawie art. 533 § 2 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!