Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 198276.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-10-12 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19111/10/470]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2010.10.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działaGRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "EURO-TUCZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina WIELGOMŁYNY miejscowość NIEDOŚPIELIN
2.Adresmiejscowość NIEDOŚPIELIN nr domu 70 kod pocztowy 95-525 poczta WIELGOMŁYNY kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 23.09.2010 R. PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA KOPROWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU REPERTORIUM A NR 4712/2010.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAIK
2.ImionaANDRZEJ GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAIK
2.ImionaJACEK PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAIK
2.ImionaBARTOSZ KRYSTIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAIK
2.ImionaMARTYNA PATRYCJA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFUŁAWKA
2.ImionaJÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiBEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ JEDNOOSOBOWO BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU OŚWIADCZENIA, ROZPORZĄDZENIA BĄDŹ ZOBOWIĄZANIA.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAIK
2.ImionaBARBARA KATARZYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCIS
2.ImionaKATARZYNA EMILIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności75 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ