XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 215245.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-12-02 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9176/10/394]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2010.11.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółdzielniRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAROŚ
2.ImionaZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚWIETLICKI
2.ImionaJERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCZOPIK
2.ImionaSTANISŁAW ZYGMUNT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHOŚCIŁOWICZ
2.ImionaCZESŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)