XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 228579.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-09-29 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21773/10/243]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2010.12.14 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

WYKREŚLIĆ

1.Określenie okolicznościPOŁĄCZENIE

WPISAĆ

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE