Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 344.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-04-07 r.
[BMSiG-17130/2009]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd APRIVIA S.A. w Wysogotowie, KRS 0000302891, oświadcza, iż w związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego APRIVIA S.A. w drodze emisji akcji imiennych serii B i ich objęciem przez dotychczasowego akcjonariusza PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie za wkład niepieniężny w postaci między innymi akcji w Spółce Betpol S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w dokumencie Wycena Spółki Betpol z dnia 15.05.2008 r., a w ślad za tym w dokumentach rejestracyjnych omyłkowo podano, że Spółka PBG na dzień sporządzenia wyceny była w posiadaniu 14.245.000 sztuk akcji Betpol, zamiast 14.244.999 sztuk akcji. Zarząd APRIVIA oświadcza, że sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej, poprzez skorygowanie struktury właścicielskiej nie ma wpływu na wycenę wartości Spółki Betpol ani na wartość nabytego przez APRIVIA udziału, który stanowi 70% kapitału zakładowego Betpol. W związku z wnioskiem Zarządu APRIVIA S.A. z dnia 1.12.2009 r., biegły badający sprawozdanie Zarządu zawierające wycenę wartości wkładów niepieniężnych w postaci między innymi akcji w Spółce Betpol oświadczył, że podtrzymuje swoją opinię z dnia 5.09.2008 r. (wzmianka o złożeniu opinii przez biegłego została opublikowana w MSiG Nr 189 z 26.09.2008 r. poz. 12419 str. 11).