Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu umożliwiającego pobieranie danych nowych firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

www.BazaFirmCEIDG.pl

Baza Firm CEIDG

Oferujemy możliwość filtrowania bazy przedsiębiorców z CEIDG według:

  • rodzaju wykonywanej działalności,
  • lokalizacji siedziby,
  • daty rozpoczęcia działalności,
  • statusu działalności.

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,03 zł za rekord zawierający adres e-mail,
  • 0,01 zł za rekord nie zawierający adresu e-mail.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 48106.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-11-29 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4454/10/898]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2010.03.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WPISAĆ

1

1.Firma oddziałuTLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GORLICACH
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina GORLICE miejscowość GORLICE
3.Adres oddziałumiejscowość GORLICE ulica WINCENTEGO POLA nr domu 2 kod pocztowy 38-300 poczta GORLICE kraj POLSKA

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSIA "TLC"
5.Udziały posiadane przez wspólnika1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaINTER TLC AB SPÓŁKA AKCYJNA
5.Udziały posiadane przez wspólnika1.000 UDZIAŁÓW, WYSOKOŚĆ ŁĄCZNA 50.000 PLN
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE