I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 5535.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-04-01 r.
[BMSiG-5292/2010]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Plan połączenia Spółek FORMAPLAN MIELEC Sp. z o.o. oraz FORMAPLAN KOMPONENTY Sp. z o.o. uzgodniony w Mielcu dnia 31.03.2010 r. 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu a) Spółka przejmująca Firma - FORMAPLAN MIELEC Sp. z o.o., Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,Adres i siedziba: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!