Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 69766.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-12-17 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/3630/11/786]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.05.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 120597692 NIP 5130153383

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość BOLECHOWICE

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRZESZOWICE miejscowość NAWOJOWA GÓRA

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość BOLECHOWICE ulica POLNA nr domu 16 kod pocztowy 32-082 poczta BOLECHOWICE kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość NAWOJOWA GÓRA ulica KRAKOWSKA nr domu 35 kod pocztowy 32-065 poczta KRZESZOWICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki27.12.2010 R., REPERTORIUM A 12016/2010, EWA KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA 31-539 KRAKÓW, UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20 - ZMIANA: § 3, § 6.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOWA
2.ImionaBARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLISZKA
2.ImionaGRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności36 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności36 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności36 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności36 14 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE WYKOŃCZANIA MEBLI

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności36 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności29 43 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 44 A MALOWANIE

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 44 B SZKLENIE

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności50 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ NIEWYSPECJALIZOWANA

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

WPISAĆ

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności15 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

55

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

56

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

57

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

58

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

59

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

60

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

61

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

62

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

63

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

64

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

65

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

66

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

67

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

68

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

69

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

70

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

71

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

72

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

73

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

74

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

75

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 04.03.2011 okres 2008

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 04.03.2011 okres 2009

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego2008

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego2009

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego2008

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego2009