XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 82350.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-28 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5155/11/70]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.04.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

1.Firma oddziałuSAMBUD-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŁODZI
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ-POLESIE miejscowość ŁÓDŹ
3.Adres oddziałumiejscowość ŁÓDŹ ulica WRÓBLEWSKIEGO nr domu 45 nr lokalu 47 kod pocztowy 94-035 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA

WPISAĆ

2

1.Firma oddziałuSAMBUD-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RZESZOWIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW
3.Adres oddziałumiejscowość RZESZÓW ulica SIEMIEŃSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 35-959 poczta RZESZÓW kraj POLSKA