XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 90906.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-24 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9012/11/766]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.05.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"POL-DRÓG OLEŚNICA" SPÓŁKA AKCYJNA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK" SPÓŁKA AKCYJNA

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Firma oddziału"POL-DRÓG OLEŚNICA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU"
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW

1.Firma oddziału"POL-DRÓG OLEŚNICA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU"

WPISAĆ

1.Firma oddziału"POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU"

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Firma oddziału"POL-DRÓG OLEŚNICA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KAMIONCE"
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat WIELUŃSKI gmina PĄTNÓW miejscowość KAMIONKA

1.Firma oddziału"POL-DRÓG OLEŚNICA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KAMIONCE"

WPISAĆ

1.Firma oddziału"POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KAMIONCE"

3

1.Firma oddziału"POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LEGNICY"
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA
3.Adres oddziałumiejscowość LEGNICA ulica SŁUBICKA nr domu 4 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki15.04.2011 R., ASESOR NOTARIALNY IWONA ŁACNA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NUMER 7, REP. A NR 5729/2011 ZMIENIONO § 1, § 24 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI.

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWASIAK
2.ImionaEWA ROZALIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDŁUGOSZ
2.ImionaWIESŁAW KONSTANTY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBOJARSKI
2.ImionaJAROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKORNAS
2.ImionaBOGDAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWNACKI
2.ImionaSŁAWOMIR JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoWASIAK
2.ImionaEWA ROZALIA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU