Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 136632.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-10-23 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/15773/11/523]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.07.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica CIOŁKA nr domu 11 A kod pocztowy 01-445 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica STRAŻACKA nr domu 37 kod pocztowy 43-382 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki28.02.2011 R., REPERTORIUM A NR 927/2011, NOTARIUSZ JAN GROCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, UL. BARLICKIEGO 13, ZMIANA § 2 UST. 2.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPUCHALSKI
2.ImionaWALDEMAR ZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8400 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAJEWSKI
2.ImionaMAREK PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDINDORF
2.ImionaLESŁAW STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19800 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBLUHM KWIATKOWSKI
2.ImionaJACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8400 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKALICKI
2.ImionaRYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8400 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJODŹKO WĘGRZYN
2.ImionaMONIKA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.200,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZACHARZ
2.ImionaANETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.600,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

8

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSERAFIN
2.ImionaBOGDAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.200,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDINDORF
2.ImionaLESŁAW STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKALICKI
2.ImionaRYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAJEWSKI
2.ImionaMAREK PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJODŹKO KRZAK
2.ImionaWOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSERAFIN
2.ImionaBOGDAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZACHARZ
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE