XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7470.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-10-08 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/26959/10/564]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
  • Podstawowe dane rejestrowe
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kierownictwie podmiotu
  • Struktura własności
  • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
  • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
  • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
  • Wielkość zatrudnienia
  • Dane finansowe za okres(y):

    2011-01-01 - 2011-12-31
    2010-01-01 - 2010-12-31
    2009-09-07 - 2009-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
  • Numer telefonu, adres e-mail
  • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

    • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
    • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
    • Informacje o kapitałach i strukturze własności
    • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
    • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
  • Dane finansowe:

    • Sprawozdania finansowe za lata:
      2010
    • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
      2011, 2009
    • Analiza finansowa
    • Analiza ryzyka upadłości
    • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
  • Zaległości płatnicze
  • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.01.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARCHAŃSKI
2.ImionaPIOTR HENRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLIPCZEWSKI
2.ImionaARKADIUSZ BOGUSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ