XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 206632.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-03-03 r.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6663/11/165]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.09.14 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

1.Firma oddziału"EKOFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILIA NR 1 W OŚWIĘCIMIU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM
3.Adres oddziałumiejscowość OŚWIĘCIM ulica KOLBEGO nr domu 13 b kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA

2

1.Firma oddziału"EKOFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILIA NR 2 W OŚWIĘCIMIU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM
3.Adres oddziałumiejscowość OŚWIĘCIM ulica CHEMIKÓW nr domu 1 kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA

WPISAĆ

3

1.Firma oddziału"EKOFORM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILIA NR 1 W JAWISZOWICACH
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina BRZESZCZE miejscowość JAWISZOWICE
3.Adres oddziałumiejscowość JAWISZOWICE ulica MICKIEWICZA nr domu 35 kod pocztowy 32-626 poczta JAWISZOWICE kraj POLSKA

4

1.Firma oddziału"EKOFORM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILIA NR 2 W OŚWIĘCIMIU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM
3.Adres oddziałumiejscowość OŚWIĘCIM ulica CHEMIKÓW nr domu 1 kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 22.08.2011 okres 1.01.2010 - 31.12.2010

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1.01.2010 - 31.12.2010

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego1.01.2010 - 31.12.2010