XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 220689.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-09-16 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18658/11/998]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.09.29 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 3. Oddziały

WPISAĆ

1

1.Firma oddziałuOPTIMA RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W MARCINKOWIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina INOWROCŁAW miejscowość MARCINKOWO
3.Adres oddziałumiejscowość MARCINKOWO nr domu 12 kod pocztowy 88-110 poczta INOWROCŁAW 2 kraj POLSKA

2

1.Firma oddziałuOPTIMA RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GĄSAWACH RZĄDOWYCH
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SZYDŁOWIECKI gmina JASTRZĄB miejscowość GĄSAWY RZĄDOWE
3.Adres oddziałumiejscowość GĄSAWY RZĄDOWE nr domu 116 kod pocztowy 26-502 poczta JASTRZĄB kraj POLSKA

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.