XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 249626.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-08-23 r.
[PO.IX NS-REJ.KRS/17371/11/459]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.11.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina GOSTYŃ miejscowość GOSTYŃ

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GOSTYŃSKI gmina GOSTYŃ miejscowość CZACHOROWO

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość GOSTYŃ ulica JANA PAWŁA II nr domu 79B kod pocztowy 63-800 poczta GOSTYŃ kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość CZACHOROWO nr domu 59 kod pocztowy 63-800 poczta GOSTYŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 05.09.2011 R., REP. A NR 5076/2011, NOTARIUSZ MAŁGORZATA ROTE, KANCELARIA NOTARIALNA W GOSTYNIU UL. WROCŁAWSKA 263 - ZMIENIONO: § 1 UST. 2, § 2 UST 1, § 3 UST. 1 ORAZ § 4 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAJEWSKA
2.ImionaALICJA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności08 92 Z WYDOBYWANIE TORFU

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności23 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 25.10.2011 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.