XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 260724.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-12-13 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29508/11/370]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.12.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaJAWASAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina MOGIELNICA miejscowość DOBIECIN
2.Adresmiejscowość DOBIECIN nr domu 4 kod pocztowy 05-620 poczta BŁĘDÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 16.11.2011 R., REP. A NR 8060/2011, NOTARIUSZ RAFAŁ MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA W GRÓJCU

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKAWENCZYŃSKI
2.ImionaWALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKAWĘCZYŃSKI
2.ImionaJANUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKAWENCZYŃSKI
2.ImionaWALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKAWĘCZYŃSKI
2.ImionaJANUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM