Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu umożliwiającego pobieranie danych nowych firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

www.BazaFirmCEIDG.pl

Baza Firm CEIDG

Oferujemy możliwość filtrowania bazy przedsiębiorców z CEIDG według:

  • rodzaju wykonywanej działalności,
  • lokalizacji siedziby,
  • daty rozpoczęcia działalności,
  • statusu działalności.

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,03 zł za rekord zawierający adres e-mail,
  • 0,01 zł za rekord nie zawierający adresu e-mail.

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora

Pozycja 1960.
SĄD REJONOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Co 1643/10
[BMSiG-1747/2011]

Przed komornikiem przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztofem Łysiakiem Km 703/09 toczy się sprawa egzekucyjna z wniosku Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu (I Co 1643/10). Dla nieznanych z miejsca pobytu dłużników Iwony Gawłowskiej i Sławomira Gawłowskiego ostatnio zamieszkałych w Grodzisku Wielkopolskim, Osiedle Wojska Polskiego 13/31, Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim ustanowił kuratora w osobie Adwokata Rafała Jujki, adres do doręczeń: Grodzisk Wielkopolski, ul. Stary Rynek 27/9. Do momentu zgłoszenia się dłużnika do sprawy wszelka korespondencja będzie doręczana kuratorowi ze skutkiem doręczenia.