XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 20708.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-03-20 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1285/11/850]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.02.09 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaGRUPA PRODUCENCKA "WARZYWA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"CAROTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW ulica GEN. ANDERSA nr domu 40 kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW ulica GEN. ANDERSA nr domu 6 C kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuGRUPA PRODUCENCKA "WARZYWA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DZIERŻONIOWIE ODDZIAŁ W RÓŻANEJ
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZĄBKOWICKI gmina STOSZOWICE miejscowość RÓŻANA

1.Firma oddziałuGRUPA PRODUCENCKA "WARZYWA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DZIERŻONIOWIE ODDZIAŁ W RÓŻANEJ

WPISAĆ

1.Firma oddziału"CAROTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DZIERŻONIOWIE ODDZIAŁ W RÓŻANEJ

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuGRUPA PRODUCENCKA "WARZYWA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DZIERŻONIOWIE ODDZIAŁ W BRASZOWICACH
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZĄBKOWICKI gmina ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE miejscowość BRASZOWICE

1.Firma oddziałuGRUPA PRODUCENCKA "WARZYWA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DZIERŻONIOWIE ODDZIAŁ W BRASZOWICACH

WPISAĆ

1.Firma oddziału"CAROTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DZIERŻONIOWIE ODDZIAŁ W BRASZOWICACH

3

1.Firma oddziału"CAROTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DZIERŻONIOWIE ODDZIAŁ W PRZYŁĘKU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZĄBKOWICKI gmina BARDO miejscowość PRZYŁĘK
3.Adres oddziałumiejscowość PRZYŁĘK ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 4 kod pocztowy 57-256 poczta BARDO kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki22.12.2010 R., NOTARIUSZ WIOLETTA GAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE PRZY UL. KLASZTORNEJ 2A, REPERTORIUM A NR 9217/2010 - ZMIENIONO § 2. 13.01.2011 R., NOTARIUSZ WIOLETTA GAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE PRZY UL. KLASZTORNEJ 2A, REPERTORIUM A NR 203/2011 - ZMIENIONO § 2.