XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 20708.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-03-20 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1285/11/850]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010, 2009, 2008
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 38
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.02.09 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaGRUPA PRODUCENCKA "WARZYWA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"CAROTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW ulica GEN. ANDERSA nr domu 40 kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW ulica GEN. ANDERSA nr domu 6 C kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA

Rubryka 3. Oddziały

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuGRUPA PRODUCENCKA "WARZYWA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DZIERŻONIOWIE ODDZIAŁ W RÓŻANEJ
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZĄBKOWICKI gmina STOSZOWICE miejscowość RÓŻANA

1.Firma oddziałuGRUPA PRODUCENCKA "WARZYWA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DZIERŻONIOWIE ODDZIAŁ W RÓŻANEJ

WPISAĆ

1.Firma oddziału"CAROTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DZIERŻONIOWIE ODDZIAŁ W RÓŻANEJ

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Firma oddziałuGRUPA PRODUCENCKA "WARZYWA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DZIERŻONIOWIE ODDZIAŁ W BRASZOWICACH
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZĄBKOWICKI gmina ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE miejscowość BRASZOWICE

1.Firma oddziałuGRUPA PRODUCENCKA "WARZYWA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DZIERŻONIOWIE ODDZIAŁ W BRASZOWICACH

WPISAĆ

1.Firma oddziału"CAROTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DZIERŻONIOWIE ODDZIAŁ W BRASZOWICACH

3

1.Firma oddziału"CAROTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DZIERŻONIOWIE ODDZIAŁ W PRZYŁĘKU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZĄBKOWICKI gmina BARDO miejscowość PRZYŁĘK
3.Adres oddziałumiejscowość PRZYŁĘK ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 4 kod pocztowy 57-256 poczta BARDO kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki22.12.2010 R., NOTARIUSZ WIOLETTA GAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE PRZY UL. KLASZTORNEJ 2A, REPERTORIUM A NR 9217/2010 - ZMIENIONO § 2. 13.01.2011 R., NOTARIUSZ WIOLETTA GAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE PRZY UL. KLASZTORNEJ 2A, REPERTORIUM A NR 203/2011 - ZMIENIONO § 2.