XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 29704.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-19 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1681/11/650]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza wypożyczalni samochodów ciężarowych i kempingowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 77.12.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli).

Liczba rekordów:
954
Cena:
37,40 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
986 236
Cena:
33 863,72 zł
(+23% VAT)
Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.03.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"EQUUS FRESH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaAPREO FRESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość WĘGRZCE

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WĘGRZCE ulica FORTECZNA nr domu 5 kod pocztowy 32-086 poczta WĘGRZCE kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica OSTROROGA nr domu 24c kod pocztowy 01-163 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 23.12.2010 R., REP. A NR 20312/2010, ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR MAGOLAN, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 36/3 ZMIANA: § 1, § 2, § 13 UST. 2, § 14 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOCTARES INVESTMENTS LIMITED
5.Udziały posiadane przez wspólnika37.521 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.876.050,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaAPREO LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON140985157
4.Numer KRS0000281670 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika37.521 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.876.050,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ORAZ V-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPOWAŻNIENI DO REPREZENTACJI ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB V-PREZESEM.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.