Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie baz adresowych w formatach CSV, XLS i XML z danymi ponad 3 milionów przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

www.BazaFirmCEIDG.pl

Baza Firm CEIDG

Oferujemy możliwość filtrowania bazy przedsiębiorców z CEIDG według:

 • rodzaju wykonywanej działalności,
 • lokalizacji siedziby,
 • daty rozpoczęcia działalności,
 • statusu działalności.

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

 • 0,03 zł za rekord zawierający adres e-mail,
 • 0,01 zł za rekord nie zawierający adresu e-mail.

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 4532.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-09 r.
[BMSiG-4288/2011]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2003, 2002
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 95
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. ogłasza zmiany w porządku obrad zwołanego na dzień 28 kwietnia 2011 r., na godz. 1000, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108.
Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego, w poz. 12 dotychczasowego porządku dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Zmiany § 11 Statutu Spółki.

§ 11 dotychczasowe brzmienie:

Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na wniosek Prezesa Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu i powołuje pozostałych członków Zarządu.".

§ 11 proponowane brzmienie:

Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na wniosek Prezesa Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu i powołuje pozostałych członków Zarządu.

Punkt 13 porządku oznaczony zostaje jako 14, zaś 13 otrzymuje brzmienie:

13. Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach położonych w Kutnie przy ul. Mickiewicza 100; Mickiewicza 108; Barlickiego 28 - na zabezpieczenie kredytów.