I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 4532.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-09 r.
[BMSiG-4288/2011]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. ogłasza zmiany w porządku obrad zwołanego na dzień 28 kwietnia 2011 r., na godz. 1000, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108.Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego, w poz. 12 dotychczasowego porządku dodaje się zdanie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!