XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 78564.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-02-07 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9743/12/840]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.05.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 020456842 NIP 8951876753

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaREMED HOLDINGS LIMITED
5.Udziały posiadane przez wspólnika180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 251.100,00 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAMROŻY
2.ImionaWŁADYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika187 (STO OSIEMDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 260.865 (DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY OSIEMSET SZEŚĆDZIESIAT PIĘĆ) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE