XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 115429.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-09-30 r.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8989/12/661]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.06.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina CZARNKÓW miejscowość CZARNKÓW

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KONIN gmina M. KONIN miejscowość KONIN

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość CZARNKÓW ulica OSIEDLE PARKOWE nr domu 14 nr lokalu 19 kod pocztowy 67-700 poczta CZARNKÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość KONIN ulica SOSNOWA nr domu 5 nr lokalu 19 kod pocztowy 62-510 poczta KONIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 10.02.2012 R., NOTARIUSZ BOGUSŁAW TARKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU, REP. A NR 1058/2012 -ZMIENIONO: § 3 UST. 1, § 6 UST. 1, § 6 UST. 3

Rubryka 7. Dane wspólników

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKACPRZAK
2.ImionaKAMIL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ